Simm Base

This datastore holds input risk numbers in a vectorized format.

Field Key IsVector CanBeNull Type Cube Field
AsOfDate Y N N Date[yyyy-mm-dd] AsOfDate
RiskType Y N N String Risk Types
Qualifier Y N N String Qualifiers
Bucket N N Y String Buckets
Label1 Y N Y String Vertices
Label2 Y N N String Label2
Amount N N N double Not visible
AmountCurrency N N N String Not visible
AmountUSD N N N Double Not visible
ProductClass N N N String ProductClass
PortfolioID N N N String PortfolioID
TradeID Y N N String Trades
PostRegulation Y N N String Regulation
CollectRegulation Y N N String Regulation
IMModel N N N String IM Model
ValuationDate N N Y Date[yyyy-mm-dd] AsOfDate
EndDate N N Y Date[yyyy-mm-dd] Not visible
CounterpartyID N N Y String PortfolioID
TenorDates N Y Y String Vertices
SensitivitiesInterpolated N Y N Double N - a measure in the cube
RegulatoryRiskFactor N N N String Regulatory Risk Factors
RegulatoryBucket N N N String RegulatoryBuckets